Veleprodaja

Za dodatne popuste lahko pristopite k programu za zastopnike ali veletrgovce.

Program za zastopnike in veletrgovce omogoča prejemanje dodatnih popustov, ki temeljijo na podlagi pogodbe, ki jo sklenete z podjetjem. Za sklenitev pogodbe se obrnite na našega predstavnika (kontakt je naveden spodaj), da se pogovorite o načinu poslovanja in ugotovite, katera vrsta pogodbe najbolje ustreza vašim potrebam.

Glede programa za zastopnike in veletrgovce se obrnite na tanja@crossplus.eu.
Govorimo slovensko, angleško, nemško, hrvaško in srbsko.

No Fields Found.